Kompletna informatička rješenja
+385(0)98 99 235 78 99 / +385(0)98 9876 545

Programski paket Conforto

CONFORTO je desktop aplikacija razvijena na Microsoft Access podlozi, čija baza podataka je MySQL. Ovo zadnje je omogućilo da se baza ne nalazi nužno na lokalnom disku računala korisnika, već može biti smještena bilo gdje na internetu. Već tada razvoj je usmjeren na primjenu cloud baze podataka.

CONFORTO  je kompletno informatičko rješenje za praćenje poslovanja koje, između ostalog, obuhvaća:

  • praćenje proizvodnje (otvaranje radnih naloga, normativi, proizvedeno, škart, zastoji, kapaciteti po strojevima, učinak pojedinih radnika, obračun radnih naloga, obračun putnih naloga, evidencija zaposlenika itd.)
  • skladišno poslovanje (primke, otpremnice, izdatnice, međuskladišnice, liste zaliha, kartice prometa, liste primki, kartice kupca, vođenje blagajne….)
  • specijaliziranu verziju programa prilagođenu otkupljivačima sekundarnih sirovina s automatskim kreiranjem JOPPD obrasca itd.

Zbog specifičnosti pojedine vrste poslovanja, aplikaciju prilagođavamo zahtjevima i potrebama klijenta. Osiguravamo edukaciju za korištenje programa i stalnu korisničku podršku.

letak